Category: Uncategorized

ไต้ฝุ่นฮากีบิสทำชิบะของญี่ปุ่นมีฝนตกหนักลมแรงทั้งที่ยังไม่ขึ้นฝั่ง

เว็บไซต์บรรษัทกระจายเสียงญี่ปุ่นหรือเอ็นเอชเค (NHK) รายงานว่า อิทธิพลของไต้ฝุ่นฮากีบิสทำให้จังหวัดชิบะของญี่ปุ่นมีฝนตกหนักและลมแรงพัดหลังคาปลิว ทั้งที่ยังไม่ขึ้นฝั่ง โดยคาดว่าจะขึ้นฝั่งญี่ปุ่นราวสายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นRead more: ไต้ฝุ่นฮากีบิสทำชิบะของญี่ปุ่นมีฝนตกหนักลมแรงทั้งที่ยังไม่ขึ้นฝั่ง