แนะรัฐส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

นักเศรษฐศาสตร์แนะรัฐส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระตุ้นการท่องเที่ยวและรายได้ท้องถิ่นตลอดปี

นายอมรเทพ จาวะลา ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักวิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้บรรยากาศการท่องเที่ยวและการจับจ่ายจะเป็นไปด้วยความคึกคัก เม็ดเงินด้านการท่องเที่ยวจะสะพัดมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีนี้รัฐบาลกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยให้ประชาชนนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวเมืองรอง 55จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 มาหักลดหย่อนภาษีได้ตามจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ก็จะกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรองให้มีความคึกคักมากขึ้น ทำให้มีเม็ดเงินกระจายสู่ต่างจังหวัด

อย่างไรก็ตาม ตามปกติแล้วหลังหมดเทศกาลสงกรานต์ก็จะเข้าสู่ช่วงโลวซีซั่น เพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติจะนิยมมาเที่ยวประเทศไทยในช่วงปลายปีถึงต้นปี ส่วนนักท่องเที่ยวไทยก็จะนิยมมาเที่ยวเฉพาะช่วงสงกรานต์ ดังนั้น จึงอยากให้รัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยให้นำประเพณีวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างเป็นจุดแข็ง เพื่อให้เกิดเอกลักษณ์และเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งก็จะส่งผลดีไปยังร้านค้าชุมชน ของดีประจำจังหวัด ให้มีความคึกคักตามไปด้วย ถือเป็นการกระจายรายได้และสร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างทั่วถึง

นายอมรเทพ กล่าวด้วยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีนี้คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.7 ซึ่งยังเร่งตัวไม่แรง ขณะที่การใช้จ่ายของประชาชนก็ยังไม่คึกคัก ดังนั้น จะต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากการส่งออกและการท่องเที่ยวมาเป็นปัจจัยบวกในการกระตุ้นเศรษฐกิจ.-สำนักข่าวไทย