หยุดยาวปีใหม่ ศาลสั่งคุมประพฤติแล้วเกือบ 4,000 คดี

หยุดยาวปีใหม่ ศาลสั่งคุมประพฤติแล้วเกือบ 4,000 คดี เมาแล้วขับพุ่งที่ 1 เกือบ 90%

นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยข้อมูล สถิติศาลสั่งคุมประพฤติคดี พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ และขับรถประมาทในช่วงเทศกาลปีใหม่ จากกรมคุมประพฤติ โดยภาพรวม ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 2 มกราคม 2561 ทั่วประเทศพบ มีผู้ที่ศาลสั่งคุมประพฤติทั้งหมดจำนวน 3,936 คดี จำแนกเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 3,515 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 89.30 คดีขับรถประมาท จำนวน 44 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 1.11 คดีขับซิ่ง จำนวน 1 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 คดีขับเสพและอื่น ๆ จำนวน 376 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 9.55

โดยสถิติคดีเมาแล้วขับยอดสะสมสูงสุด 5 อันดับแรกประกอบด้วย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ 361 คดี สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 288 คดี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร 201 คดีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี 182 คดี และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี 175 คดี

ทั้งนี้ ผู้ถูกคุมความประพฤติทั้งหมด จะต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติและทำงานบริการสังคม เช่น การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การดูแลเหยื่อเมาแล้วขับ เป็นต้น และหากไม่ไปรายงานตัว และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด พนักงานคุมประพฤติจะรายงานศาล

ส่วน กรณีผู้ถูกคุมประพฤติมีภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ทำงานนอกพื้นที่เขตอำนาจศาล หรือสำนักงานคุมประพฤติที่ศาลมีคำสั่งฯ สามารถร้องขอโอนให้ไปรายงานตัวและทำงานบริการสังคมในพื้นที่ที่เป็นภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ทำงานของตนเองได้ แต่ครั้งแรกต้องไปพบพนักงานคุมประพฤติ ณ สำนักงานที่ศาลมีคำสั่งก่อน

ขอบคุณ สำนักข่าวไทย