หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านดงมัน

หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านดงมัน อยู่หมู่บ้านดงมัน ตำบลคอโค เป็นหมู่บ้านที่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทางด้านการแสดงพื้นบ้าน เช่น การละเล่นพื้นเมือง การขับเจรียง ร้องกันตรึม เรือมอัมเร เป็นต้น ประเพณีประจำเทศกาลต่าง ๆ เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ มีศิลปิน นักแสดง นักดนตรีจำนวนมาก เป็นแหล่งผลิตเครื่องดนตรี เป็นที่ฝึกสอน ฝึกอบรมการแสดง การดนตรี และมีการจัดแสดงศิลปะพื้นบ้านให้นักท่องเที่ยวได้ชม

เปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. จากอำเภอเมืองสุรินทร์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 214 จนถึงสี่แยกถนนเลี่ยงเมืองสุรินทร์-ปราสาท เลี้ยวขวาไปประมาณ 4 กิโลเมตร จะพบป้ายบอกทางหมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านดงมันให้เลี้ยวซ้ายไปอีก 2 กิโลเมตร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand