สนพ.ส่งเสริมโซลาร์เคลื่อนที่สูบน้ำเกษตรกร

สนพ.ส่งเสริมชุมชนประหยัดพลังงาน แนะใช้แผงโซลาร์เคลื่อนที่สูบน้ำการเกษตร

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมภายใต้ โครงการประหยัดพลังงานลดโลกร้อน ณ โรงเรียนวัดท่าจัด อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และชมรมพลังงานเพื่อสังคม โดยร่วมกันเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง (หลอด LED) เปลี่ยนและติดตั้งก๊อกน้ำที่ชำรุดให้แก่โรงเรียน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประหยัดพลังงานให้กับประเทศ โดยหลอดLED สามารถประหยัดไฟได้เมื่อเทียบหลอดฟลูออเรสเซนซ์ประมาณร้อยละ50-70

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสู่ท้องถิ่น ด้วยการมอบเครื่องสูบน้ำโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ แก่หมู่บ้านท่าทรายทอง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เพื่อใช้ในด้านการเกษตรของชุมชน และเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และพลังงานทดแทนในพื้นที่เป็นการช่วยลดต้นทุนของเกษตรกรในการสูบน้ำการเกษตร จากที่ปกติใช้เครื่องดีเซล ทั้งนี้ แผงโซลาร์เซลล์ที่มอบเป็นระบบเคลื่อนที่ มีขนาด320 วัตต์ ซึ่งมีแบตเตอรี่ติดตั้ง ราคาจำหน่ายต่อคันอยู่ที่ประมาณ2.5-3 หมื่นบาท

“ราคาน้ำมันที่แพงขึ้น แสดงให้เห็นว่าตลาดผันผวน กระทบต่อค่าครองชีพ จึงเห็นได้ว่าการประหยัดพลังงานต่อเนื่องและการใช้พลังงานทดแทนจะลดผลกระทบที่เกิดขึ้น”นายทวารัฐกล่าว.- สำนักข่าวไทย