ผบ.ทสส. เยือนเมียนมา กระชับสัมพันธ์กองทัพ 2 ประเทศ

ผบ.ทสส. เดินทางเยือนเมียนมา กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพ 2 ประเทศ

พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทย กับกองทัพเมียนมา การเดินทางเยือนในครั้งนี้ ผบ.ทสส. ได้เข้าเยี่ยมคำนับ รองประธานาธิบดี มยิ่น สเหว่ เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อราชการ พร้อมยืนยันถึงความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยเฉพาะด้านการทหาร ซึ่งมีการดำรงความสัมพันธ์เป็นอย่างดีเสมอมา จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมคำนับ พล.อ.อาวุโส มีน อ่อง ไลง์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมา โดยได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพเมียนมา ที่มีมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี อาทิ ด้านการศึกษาการฝึกร่วมผสม การแลกเปลี่ยนด้านการข่าว ความร่วมมือด้านกิจการชายแดน การประชุมคณะกรรมการระดับสูง ไทย – เมียนมา (HLC) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Staff Talks) และความร่วมมือด้านการศึกษาอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเกษตรตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นอกจากนี้ พล.อ.ธารไชยยันต์ ได้เป็นประธานร่วมกับ พล.อ อาวุโส มีน อ่อง ไลง์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมา ในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ร่วมกับกองทัพเมียนมา ณ มหาเจดีย์อุปปาตะสันติ กรุงเนปิดอว์ โดยกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย ได้ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อร่วมทำนุบำรุงมหาเจดีย์อุปปาตะสันติ และอุปถัมภ์วัดที่ดูแลเด็กกำพร้าและผู้ยากไร้

การเดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพเมียนมาให้ใกล้ชิดแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นตลอดไป.-สำนักข่าวไทย