ปธน.เมียนมา ร่วมพิธีทำบุญปีใหม่ที่วัดชเวดากอง

ประธานาธิบดีถิ่น จอ ของเมียนมา เข้าร่วมพิธีทางศาสนา เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันนี้ขึ้นปีใหม่ โดยพิธีจัดขึ้นที่วัดชเวดากอง นครย่างกุ้ง มีพระสงฆ์เข้าร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ 18,000 รูป ขณะที่ประชาชนที่มาร่วมทำบุญพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดขาวเข้าร่วมพิธี
เจดีย์ชเวดากองได้ ชื่อว่า เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเมียนมา แต่ต่อมาในช่วงหลังมักถูกใช้เป็นพื้นที่แสดงออกทางการเมือง เช่น การชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย เมื่อสมัยรัฐบาลทหารปกครองประเทศ รวมทั้งการชุมนุมของชาวพุทธ เพื่อต่อต้านชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิม

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.