ความพร้อมของข้าราชการในการเลือกตั้งทั่วไป

สมาชิกใหม่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (EC) ได้กล่าวถึงความพร้อมในการจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งพวกเขากล่าวว่าน่าจะเกิดขึ้นในต้นปีหน้า

ประธานสภาฯ กล่าวว่าการเลือกตั้งทั่วไปควรจัดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ตามแผนงานของรัฐบาล EC ได้เข้าสู่ขั้นตอนที่สองของการอภิปรายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาและวุฒิสมาชิก ประเด็นหลัก ๆ ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกพรรคการเมือง

รองเลขาธิการสหประชาชาตินายดุษฎีพรสุขสวัสดิ์กล่าวว่าการที่บุคลากรขาดความจริงที่เกิดจากงบประมาณไม่เพียงพอบังคับให้หน่วยงานของรัฐต้องพึ่งพาหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ISAC และตำรวจ

รองเลขาธิการสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าสำนักงานสืบสวนสอบสวนจังหวัดของ EC ได้ติดตามกิจกรรมของกลุ่มการเมืองและกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการสืบสวนเรื่องร้องเรียน